Firma de contabilitate Tecor Audit Bucuresti sector 4 - servicii de contabilitate

Servicii de contabilitate Bucuresti

Servicii de contabilitate Bucuresti, oferite de firma de contabilitate Tecor Audit se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), organizaţiilor non-profit (asociaţii, fundaţii), persoanelor fizice autorizate. Servicii de contabilitate armonizate cu standardele internaţionale de contabilitate (IAS-uri) şi contabilitatea simplificată pentru microîntreprinderi. Serviciile de contabilitate in Bucuresti si pe tot teritoriul Romaniei se pot oferi sub formă de pachete  sau parţial, in funcţie de opţiunea clientului.Servicii de contabilitate Bucuresti sector 4 - contabilitate primara

Contabilitate primara

Serviciile de contabilitate primara oferite de societatea noastra sunt urmatoarele:
intocmire registru de casa, intocmire note de intrare receptie (NIR), intocmire fise de magazine/raport de gestiune, bon consum, raport de productie, intocmire facturi ce trebuiesc emise catre client, intocmire chitante,dispozitii de plata, deconturi de cheltuieli.
Detalii

Servicii de contabilitate Bucuresti sector 4 - contabilitate inanciara

Contabilitate financiara

Serviciile de contabilitate financiara oferite de societatea noastra sunt urmatoarele:
Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice, obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare, calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale.
Detalii

firma contabilitate in partida simpla

Contabilitate in partida simpla

Serviciul de refacere evidenta contabila presupune urmatoarele:
Preluare documente, completare registru încasări plăți, calcul impozit pe venit, analiza cheltuielilor deductibile (amortizări, descărcări de stocuri), întocmirea și depunerea declarațiilor 112, 200, 220
Detalii

firma refacere evidenta contabila

Refacere evidenta contabila

Refacerea in totalitate a contabilitatii pentru perioadele anterioare sau auditarea inregistrarilor existente si propunerea de corectii in conformitate cu legislatia in vigoare, intocmirea si depunerea declaratiilor rectificative la administratiiile financiare, refacerea jurnalelor de tva, refacerea balantei de verificare
Detalii

firma de contabilitate salarizare

Salarizare

Servicii de administrare a personalului si salarizare
Întocmirea Contractelor Individuale de Muncă. Evidenta Fiselor de Post, intocmirea Actelor adiţionale la contractele individuale de muncă, intocmirea Deciziilor privind executarea contractelor individuale de muncă, completarea Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor, păstrarea şi gestionarea dosarelor de personal, intocmirea adeverinţelor de salariu, intocmirea adeverinţelor pentru dosarul de şomaj
Detalii

firma recrutare de personal

Recrutare de personal

Împreună cu dumneavoastră analizăm postul pe care doriți să îl ocupați și apoi ne ocupăm de toate aspectele recrutării, inclusiv de formalitățile de angajare. La final primiți și rapoarte detaliate despre activitate:
Evaluarea împreună cu clientul a necesarului postului şi conceperea fişei postului, planificarea campaniei de angajare, publicarea anunțurilor, colectarea CV-urilor, selecția de CV-uri, interviuri directe
Detalii

Firma audit

Audit

Auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate, în situaţiile prevăzute de lege, auditul financiar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare consolidate ale entităţilor care au optat pentru auditare.
Detalii

Firma de contabilitate arhivare

Arhivare

Pastrarea si evidenta tuturor documentelor legate de activitatea unei firme sunt obligatorii prin lege, iar societatea noastra  va consiliaza privind arhivarea documentelor contabile si organizarea dosarelor in acord cu legile in vigoare.
Detalii

Firma servicii juridice

Servicii Juridice

infiintari societati comerciale, gazduire sediu social, infiintare filiale, sucursale, puncte de lucru, asistenta si consultanta juridica in materie de infiintare sau modificare societati comerciale, schimbari de denumire de firma, cesiune de parti sociale (intrarea sau iesirea unui asociat sau actionar din firma), numirea sau revocarea unui administrator in cadrul unei firme, majorare de capital social cu numerar sau natura, diminuari de capital social, schimbare de sediu social al unei firme, modificari ale obiectului de activitate principal si/sau secundare
Detalii

Start UP consultanta firme noi

Start UP

Consultanţă cu privire la modul de înfiinţare al firmei, infiinţarea firmei, consultanţă cu privire la diferenţele de impozitare privind diferitele state ale Uniunii Europene, iregistrarea firmei în scopuri de TVA, inregistrarea firmei pentru a putea angaja salariaţi, consultanţă cu privire la modul optim de organizare al activităţii financiar contabile, recomandări privind structura personalului necesar, recrutare pesonal pentru activităţile TESA, angajarea personalului, instruirea personalului cu privire la organizarea activităţii contabile primare, recomandări privind echipamentele IT necesare, instalare reţea date şi telefonie, instalări software
Detalii

Contabilitate si expertiza pentru Fondurile Europene Nerambursabile

Organizam, instituim si asiguram sistemul informational al evidentei financiar contabile si operative a proiectului, stabilim nevoile financiare, realizam planificarea fluxului fianciar si asiguram respectarea acestuia, coordonam corectitudinea cheltuielilor in concordanta cu bugetul aprobat, intocmim rapoartele financiare pe toata durata implementarii proiectului, supraveghem deschiderea, reconcilierea si inchiderea conturilor, inregistram in contabilitatea proiectului toate operatiunile, intocmim si depunem cererile de prefinanatere, intocmim si depunem cererile de rambursare, intocmim cash-flow-ul proiectului
Detalii

Protectia muncii

Scopul protecţiei muncii este de a reduce la minimum, probabilitatea afectării sau îmbolnăvirii angajatului cu crearea concomitentă a condiţiilor confortabile de muncă la o productivitate maximală a acesteia. Securitatea muncii în activitatea de producţie se asigură pe următoarele căi: Instruirea în materie de protecţia muncii a tuturor angajaţilor şi a altor persoane la toate nivelurile de educaţie şi pregătire profesională; instructarea prealabilă şi periodică a tuturor angajaţilor; pregătirea specială angajaţilor care deservesc maşini, mecanisme şi utilaje faţă de care sînt înaintate cerinţe sporite de securitate;verificarea periodică a cunoştinţelor personalului tehnic ingineresc a materiei în protecţia muncii (nu mai rar decît o dată în trei luni).
Detalii


Promotie

  • ♣ Pentru fiecare societate cu care semnam un contract în perioada de valabilitate a promoției, prețul serviciilor în primele 2 luni de contract va fi redus cu 50%.

    Primele 2 luni
  • ♣ Pentru fiecare societate cu care semnam un contract pe o peroiada de cel putin 1 an, prețul serviciilor în primele 2 luni de contract va fi redus cu 50%.

    Primele 2 luni
  • ♣ contabilitate ♣ salarizare ♣ consultanță financiar fiscală ♣ asistență la control ♣ întocmire și depunere declarații ♣ întocmire, certificare și depunere bilanț ♣ alte servicii solicitate de client (conform contractului)

    Servicii incluse

Firma de contabilitate din Bucuresti sector 4 - Tecor Audit Audit - va ureaza LA MULTI ANI ! Pentru anul urmator v-am pregatit pachete de servicii de contabilitate, special concepute pentru domeniul dumneavoastra de activitate. Va multumim ca ati ales serviciile noastre de contabilitate.